ONZE VZW

We geven de klimaatkoepel de vorm van een vzw zodat we de samenwerking een duidelijke structuur kunnen geven en een transparante basis hebben voor de financiering van sensibiliseringsacties.
Burgers kunnen door deelname aan de vzw reeds een eerste stap zetten naar betrokkenheid bij het klimaatactieplan van Sint Truiden.
Het lidgeld is daarom democratisch: 20 EUR per jaar, per persoon, voor individuele burgers, vertegenwoordiger(s) van scholen,  vertegenwoordiger(s) van middenveldorganisaties, Stadsambtenaren, vertegenwoordiger(s) van bedrijven, enz…

Met het lidgeld financieren we bv. de praktische organisatie van netwerkmomenten, de communicatie via een website en facebook, materiaal voor sensibiliseringsacties, onze algemene werking, advies van experten, en veel meer.
De organisatie van de klimaatkoepel zal in detail beschreven worden in de statuten van de vzw.
De klimaatkoepel moet het volgende mogelijk maken:

  • Een forum bieden voor het continue voorstellen van nieuwe initiatieven die de klimaatkoepel en de stad kunnen nemen
  • Een forum bieden voor het geven van feedback over de uitgevoerde acties
  • Een formeel kader geven voor feedback van de bevolking naar de overheden (stad, provincie, Vlaamse overheid)
  • Een forum bieden voor inspraak over de inhoud van de communicatie van de klimaatkoepel naar de bevolking.

De klimaatkoepel zal er ook voor zorgen dat er regelmatige bijeenkomsten zijn voor netwerking, informatie uitwisseling, enz…